0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Jakub Maslowski
۳
۱
Michal Galas
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۰:۵۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۱:۴۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۰۰
Tomasz Lojtek
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۰:۴۰
Adam Dosz
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۵۰
Petr David
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۰۹:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۲۰
Sebastian Baran
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۱۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۸:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۹:۲۰
Petr David
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۴۰
Antoni Witkowski
۳
۰
Petr David
Finished
۱۲:۱۰
Arkadiusz Zuk
۲
۲
Michal Galas
inprogress
۱۲:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۴:۲۰
Michal Galas
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۲۰
Arkadiusz Zuk
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۳۰
Michal Galas
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۱:۲۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Michal Galas
Finished
۰۵:۲۰
Adrian Spychala
۳
۲
Michal Galas
Finished
۰۶:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۵۰
Michal Galas
۲
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۷:۴۰
Arkadiusz Zuk
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۰
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Glanowski
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۲:۵۰
Michal Minda
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۰۰
Adrian Spychala
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Michal Galas
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۳:۵۰
Adrian Spychala
۰
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۵:۰۰
Adrian Spychala
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۸:۵۰
Antoni Witkowski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۱۰
Michal Galas
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Maslowski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۱۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Petr David
Finished
۱۱:۳۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Michal Galas
Finished
۱۲:۰۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۱
Adam Dosz
inprogress
۱۲:۳۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Jakub Maslowski
-
-
Slawomir Dosz
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Antoni Witkowski
-
-
Adam Dosz
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Lukasz Jarocki
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Petr David
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Adrian Wiecek
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Russia
Liga Pro
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۲
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۰
Timur Molchanov
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۱۵
Pavel Semenov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Timur Molchanov
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Kutuzov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Zabrodin
۳
۰
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۰
Oleg Butorin
Finished
۰۸:۴۵
Eduard Tsvetkov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۲
Roman Saldakeev
Finished
۱۰:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۳۰
Timur Molchanov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۴۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Semenov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۰۰
Afanasev Maksim Andreevich
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۱۵
Albert Bogomolov
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Butorin
۱
۳
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۰۹:۴۵
Afanasev Maksim Andreevich
۲
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Chuliukov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۲:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Yuriy Fedotov
Finished
۱۲:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۱
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۲:۱۵
Grigorii Zhukov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Anton Boev
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Morozov
۳
۱
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۴۵
Andrey Artemov
۱
۰
Grigorii Zhukov
inprogress
۱۳:۰۰
Andrei Ermolaev
۱
۰
Daniil Mikheev
inprogress
۱۳:۰۰
Aleksandr Libatskii
-
-
Sergey Morozov
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Andrey Pravdnov
-
-
Aleksandr Chuliukov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Mikhail Margolin
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Dmitry Tunitsin
-
-
Vyacheslav Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Aleksandr Chuliukov
-
-
Grigorii Zhukov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Czech Republic
Pro League
Ales Hlawatschke
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۷:۰۰
Jan Pleskot
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۰۰
Petr Jochym
۱
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۲:۰۰
Tonar Lukas
-
-
Jiri Zuzanek
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Dominik Kuzma
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Mozol
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۰۵:۰۰
Jan Pleskot
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Josef Pelikan
Finished
۰۷:۰۹
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۹:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۰
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Matej Perny
Finished
۱۲:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۲
Stanislav Pinc
Finished
۱۲:۳۰
Tonar Lukas
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Josef Pelikan
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۱
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۴:۳۰
Milan Smrcek
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۶:۳۰
Adolf Huttl
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۰۹:۳۰
Jan Volhejn
۳
۰
Tomas Bartik
Finished
۰۰:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Jan Mecl
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Bartik
۰
۳
Dominik Lengal
Finished
۰۰:۰۰
Tonar Lukas
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۰:۳۰
Michal Jezek
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۳۰
Ales Berbr
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۰۱:۰۰
Dominik Lengal
۲
۳
Filip Vondracek
Finished
۰۱:۰۰
Jan Mecl Jr.
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۱:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Mozol
۰
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۴:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۴:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۵:۳۰
Jan Steffan
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Roh
۱
۳
Vladimir Kadlec
Finished
۰۹:۳۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۰۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Matej Perny
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Malek
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Stanislav Pinc
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Kadlec
۱
۳
Miroslav Malek
Finished
۱۰:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۰:۳۰
Petr Jochym
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۰:۳۰
Eduard Sionkala
۳
۰
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۰۰
Matej Perny
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Pinc
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۱:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Roh
۳
۰
Miroslav Malek
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۳۰
Ludek Madle
۳
۱
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۱:۳۰
Adolf Huttl
۱
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Kadlec
۰
۳
Ales Krejci
Finished
۱۲:۰۰
Otto Jarkovsky
۰
۳
Stanislav Pinc
Finished
۱۲:۰۰
Petr Jochym
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۳۰
Ales Krejci
۲
۳
Vladimir Kadlec
Finished
۱۲:۳۱
Tomas Roh
۰
۰
Miroslav Malek
inprogress
۱۳:۰۰
Eduard Sionkala
۰
۲
Radomir Vavrecka
inprogress
۱۳:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۰
Vaclav Hruska Snr
inprogress
۱۳:۰۰
Otto Jarkovsky
۰
۰
Ludek Madle
inprogress
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
-
-
Josef Palecek
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Jiri Pozarsky
-
-
Miroslav Svedik
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Richard Bonsch
-
-
Oskar Spacek
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
World
TT-CUP
Tomasz Witkowski
۳
۱
Szostak Michal
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Pilner
۳
۲
David Bochnak
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Beran
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Michal Spalek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۵
Michal Spalek
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۰۱:۵۵
Krzysztof Gola
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۳:۰۰
Luis Meneses
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۳:۰۵
Wiekiera Arkadiusz
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۰۰
Morawski Piotr
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۰۰
Maciej Kolek
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۹:۰۰
Mateusz Malik
۲
۳
Emil Nowak
Finished
۰۹:۳۰
Fernandez Marcos
۱
۳
Jose Ramon Aracil
Finished
۰۹:۴۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Jakub Jenicek
Finished
۰۹:۵۰
Maciej Kolek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۰:۰۰
Gregorio Cascales
۲
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۱۰
Ales Langer
۳
۱
Jan Simecek
Finished
۱۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Robert Jamrich
Finished
۱۰:۲۵
Mateusz Malik
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۰
Fernandez Marcos
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Jan Simecek
Finished
۱۰:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۲
Vojtech Kosak
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۱:۰۰
Jose Ramon Aracil
۰
۳
Gregorio Cascales
Finished
۱۱:۱۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Ales Langer
Finished
۱۱:۲۰
Filip Kopecky
۰
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۱:۲۵
Mateusz Malik
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۱:۳۰
Adam Kasperski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۱۱:۳۵
Fernandez Marcos
۳
۲
Gregorio Cascales
Finished
۱۱:۴۰
Ruzicka Josef
۳
۱
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۰
Robert Jamrich
۳
۲
Kadavy Ondrej
Finished
۱۱:۵۵
Maciej Kolek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۰۰
Marek Chybinski
۳
۲
Jakub Michalski
Finished
۱۲:۰۵
Heruan Escalona
۱
۳
Jose Ramon Aracil
Finished
۱۲:۱۰
Jan Simecek
۳
۱
Jakub Jenicek
Finished
۱۲:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Kadavy Ondrej
Finished
۱۲:۲۵
Mateusz Malik
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۰
Buczynski Witold
Finished
۱۲:۳۵
Fernandez Marcos
۲
۲
Gregorio Cascales
inprogress
۱۲:۴۰
Vojtech Kosak
۲
۰
Robert Jamrich
inprogress
۱۲:۵۵
Valois Kayque
۰
۱
Emil Nowak
inprogress
۱۳:۰۰
Adam Kasperski
۱
۰
Jakub Michalski
inprogress
۱۳:۰۵
Vlastimil Kocvara
-
-
Vladimir Libovicky
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Belarus
Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۳
۰
Aleksandr Medvedev
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Medvedev
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۳۰
Zhelobkovich Igor
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Miad Lotfijanabadi
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۱:۱۵
Miad Lotfijanabadi
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۴۵
Frantisek Onderka
۰
۲
Yannick Vostes
inprogress
۱۳:۱۵