0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Vladimir Postelt
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۷:۰۰
Radek Rose
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۸:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۳:۳۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Petr Otruba
Finished
۰۵:۰۰
Petr Otruba
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Petr Bradach
۳
۲
Josef Obeslo Jnr
Finished
۰۲:۰۰
Martin Bittner
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۳
۲
Linder Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Petr Otruba
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Andrle
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Mozol
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Jiri Celler
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Nesnera
۱
۳
Petr Bradach
Finished
۰۰:۰۰
Bohumil Skulina
۱
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۰۰:۰۰
Martin Bittner
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۰:۰۰
Jan Vidourek
۰
۳
Ondrej Adam
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۳
۰
Josef Obeslo Jnr
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Adam
۳
۱
Tomas Tecl
Finished
۰۰:۳۰
Bohuslav Kaloc
۳
۱
Tomas Navrat
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Bohuslav Kaloc
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Adam
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۲:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Petr Otruba
Finished
۰۴:۰۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Linder Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Linder Ladislav
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Linder Ladislav
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۳۰
Svoboda Vladimir
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۰۷:۰۰
Petr Otruba
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۸:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Kantor
۳
۱
Michal Raska
Finished
۱۰:۳۰
Radek Milata
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۱:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
Josef Rossler
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Celler
۰
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۳۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۱۱:۳۰
Michal Raska
۲
۳
Radek Milata
Finished
۱۱:۳۰
Kamil Gavelcik
-
-
Jan Pleskot
Cancelled
۱۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۰
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۲:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۱
Lukas Kantor
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۰
Pavel Mozol
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Josef Rossler
Finished
۱۲:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Radek Milata
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Mozol
-
-
Jan Pleskot
Finished
۱۲:۳۰
Michal Raska
۱
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۳:۰۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Celler
۰
۰
Jan Jablonovsky
inprogress
۱۳:۰۰
Kamil Gavelcik
-
-
Vladimir Kubat
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Lukas Kantor
۳
۲
Michal Raska
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۲
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Josef Rossler
Finished
۱۴:۰۰
Radek Milata
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۴:۰۰
Petr Vicherek
۱
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Kadlec
۳
۲
Jan Manhal Jr
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
-
-
Tomas Dousa
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Ladislav Krsek
-
-
Vlastimil Svatos
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Radovan Polasek
۳
۰
Jiri Rezab
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Machart
-
-
Ladislav Krsek
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Ludek Madle
-
-
Jaroslav Strnad 1964
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Vlastimil Svatos
-
-
Vrba Jindrich
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Tomas Dousa
-
-
Jiri Svec
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Russia
Liga Pro
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Shirshov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۱۵
Viktor Kalachev
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۱۲:۴۵
Igor Krikunov
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۰۰
Miliutin Pavel
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۱۳:۳۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۰۰
Polyakov Petr
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۱:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۴:۳۰
Andrei Bokov
۳
۲
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۱۵
Igor Krikunov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۱
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۳:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۱۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۰
Anatoly Ilin
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Marshalov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Glazun
۳
۱
Vladimir Marshalov
Finished
۰۹:۱۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semenov
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۰۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۲
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Semenov
۱
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۱۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۲۰
Nikolay Zhurba
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Butorin
۰
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۳۰
Maksim Chechulin
۰
۳
Miliutin Pavel
Finished
۱۲:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۰:۱۵
Kirill Malahov
-
-
Vasily Shirshov
inprogress
۰۰:۱۵
Dmitry Bogdanov
-
-
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Kirill Malahov
-
-
Nikolay Zhurba
inprogress
۰۱:۴۵
Yuriy Lbov
-
-
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۱۵
Polyakov Petr
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Fedosov
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Bogdanov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۲
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Oleg Belugin
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Astashonok Vladimir Nikolaevich
Finished
۰۸:۴۵
Damir Bedretdinov
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Astashonok Vladimir Nikolaevich
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Andrei Bokov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Bokov
۰
۳
Vladimir Marshalov
Finished
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Butorin
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Pustoselov
۰
۳
Astashonok Vladimir Nikolaevich
Finished
۱۰:۴۵
Evgeny Glazun
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۰۵
Aleksey Lobanov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۱۵
Kozyrev Andrei
۳
۱
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۳:۱۵
Vitaly Demchenko
۳
۲
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۳:۳۵
Oleg Popov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۲
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۴:۰۵
Aleksey Lobanov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۴:۱۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۰
۳
Miliutin Pavel
Finished
۱۴:۳۰
Vyacheslav Chernov
۰
۱
Vitaly Demchenko
inprogress
۱۴:۴۵
Roman Chernyi
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Europe
TT Elite Series
Michal Galas
۲
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۷:۳۰
Michal Galas
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۴:۱۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Petr David
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۰۰
Josef Braun
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Milosz Przybylik
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۴۵
Lukasz Sokolowski
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۴:۳۰
Linek Adam
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۱۵
Michal Galas
۳
۲
Linek Adam
Finished
۰۵:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Linek Adam
Finished
۰۶:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۱۵
Michal Galas
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۲:۴۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۳:۱۵
Damian Wojdyla
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۱:۰۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۱:۱۵
Michal Minda
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۵
Michal Galas
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۹:۴۵
Lukasz Sokolowski
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۱۵
Michal Galas
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۰۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۰
Michal Galas
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۷:۰۰
Michal Murawski
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۱۰:۴۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Michal Galas
Finished
۱۱:۱۵
Petr David
۳
۱
Lukasz Sokolowski
Finished
۱۱:۳۰
Jan Zandecki
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۰۰
Lukasz Sokolowski
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۰۰
Jan Zandecki
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۴:۰۰
Petr David
۱
۰
Jan Zandecki
inprogress
۱۵:۰۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۰:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۱۵
Lukasz Sokolowski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۲:۴۵
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۱۵
Linek Adam
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۳۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۰۰
Linek Adam
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۳۰
Michal Galas
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۱۵
Milosz Przybylik
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۵
Josef Braun
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۲:۳۰
Petr David
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۳:۳۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۱۴:۴۵
Karol Wisniewski
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Adam Dosz
-
-
Adrian Wiecek
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Michal Galas
-
-
Milosz Przybylik
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Lukasz Sokolowski
-
-
Jan Zandecki
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
World
TT-CUP
Tomas Beran
۲
۳
David Jicha
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۲۵
Jan Urbanek
۱
۳
Hanl Ales
Finished
۰۰:۵۵
Cerveny Tomas
۲
۳
Tomas Beran
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Hanl Ales
Finished
۰۱:۲۵
Jaromir Zlamal
۳
۱
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۵۵
Cerveny Tomas
۳
۱
David Jicha
Finished
۰۲:۲۰
Hanl Ales
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۲:۵۵
Kirills Jahontovs
۱
۳
Davis Pavlovs
Finished
۱۰:۰۵
Frantisek Dvorak
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۵۰
Radek Libovicky
۳
۲
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۲۰
Petr Semrad
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۲۵
Frantisek Dvorak
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۵۰
Pasek Dominik
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۱:۵۵
Pavel Vilhelm
۱
۳
Radek Libovicky
Finished
۱۲:۲۰
Petr Semrad
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۲:۲۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۱۲:۵۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۲:۵۵
Jan Zalesky
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۳:۲۰
Petr Semrad
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۳:۲۵
Jan Zalesky
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۳:۵۰
Richard Marsik
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۵۵
Frantisek Dvorak
۳
۰
Radek Libovicky
Finished
۱۴:۲۰
Raul Pirson
۳
۰
Andrey Romanov
Finished
۱۴:۴۵
Ondrej Fiklik
۱
۲
Filip Nemec
inprogress
۱۴:۵۰
Pasek Dominik
۲
۲
Suvorov Maxim
inprogress
۱۴:۵۵
Matej Beran
-
-
Viktor Skokan
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Filip Kopecky
-
-
Marek Fabini
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Raul Pirson
-
-
Heldur Nermann
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Ondrej Fiklik
-
-
Viktor Skokan
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Petr Kotrbaty
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Armenia
Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۵۰
Davit Gevorgyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Samvel Parsadanyan
۳
۲
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۳۰
Murad Asatryan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۱۰
Avet Vasilyan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۰۹:۵۰
Andranik Sahakyan
۳
۲
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۱:۳۰
David Ghotanyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۳۰
Belarus
Liga Pro
Khvesenia Denis
۳
۰
Kirill Kazanin
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Alexey Kulesh
۰
۳
Vadim Nekhvedovich
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Lyalkov
۰
۳
Alexey Kulesh
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Nekhvedovich
۳
۱
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Shafiev
۳
۱
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Lyalkov
۰
۱
Vadim Nekhvedovich
inprogress
۱۵:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Ondrej Bajger
۱
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۰۵
Roman Rezetka
-
-
Oleksandr Tymofieiev
inprogress
۱۲:۱۵